Články

Filter

Program odmeňovania Pay for Competence (PFC) funguje už od roku 2017. Zamestnancom umožňujú individuálny rast a nárast ich základnej mzdy podľa vedomostí a snahy o ďalší rozvoj. Riadi sa zásadou ,,rovnaká základná mzda za rovnakú kvalifikáciu, vedomosti, zručnosti využívané pri práci. Pokračovať v článku

Rafinérsky priemysel, aj vďaka technologickému pokroku, už nemusí byť iba doménou mužského pokolenia. Perspektívu v ženskej sile vidíme aj v Slovnafte, a preto sa ju snažíme náležite podporovať. Pokračovať v článku

Balík programov Office 365 sa postupne stáva súčasťou nášho bežného pracovného života. K dnešnému dňu ho má nainštalovaný viac ako 900 užívateľov a do marca budúceho roka by sme ho mali mať všetci. Aké sú však jeho najväčšie prínosy oproti staršej verzii? Pokračovať v článku

Špičková kvalita našich procesov a produktov je kontrolovaná denne až tisíckou rôznych analýz v laboratóriách VÚRUP-u. Vzorky sa odoberajú pri každom procese od vstupu materiálu do rafinérie až po odovzdanie finálneho produktu zákazníkovi. Pokračovať v článku

© 2019 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.