Ako sme fungovali: Downstream

Ako sme fungovali: Downstream

#nezastavimesa. Platí a platilo to počas koronakrízy pre celú Skupinu SLOVNAFT, no špeciálne to vystihuje downstream-ový reťazec. Boli a sme súčasťou kritickej infraštruktúry štátu, naše výrobné jednotky sa nemohli zastaviť a naše auto cisterny odparkovať.

Keď prvýkrát zasadol krízový štáb v súvislosti s hrozbou koronavírusu, kľúčové biznis útvary dostali pokyn na definovanie minimálnych stavov. V tej chvíli sa to mohlo javiť ako prehnané – bol začiatok februára a na Slovensku sme sledovali správy o epidémii na inom konci sveta a ojedinelých prípadoch v európskych končinách. No už po mesiaci bolo jasné, že predvídavosť manažmentu Slovnaftu bola na mieste a keď epidémia zúrila okolo nás a na Slovensku ohlásili prvý prípad, Slovnaft bol pripravený a vedel, čo má robiť.

Minimálne stavy
Týždeň po ohlásení prvého potvrdeného prípadu COVID-19 na Slovensku sme začali pracovať v minimálnych stavoch. Vo Výrobe sa na zmenách zostala striedať menej ako polovica zamestnancov, súčasne tam bolo približne len 135 ľudí. Všetci, ktorí mohli svoju prácu vykonávať z domu, zostali na home office. Tí, ktorí z domu pracovať nemohli, zostali doma na tzv. prekážke na strane zamestnávateľa so 70 % mzdy. Ľudia v minimálnych stavoch, ktorí dochádzali na pracovisko, dostali mimoriadnu odmenu 200 eur.

Upravil sa aj režim striedania zmien. Informácie si vymieňali iba vedúci telefonicky, aby sa minimalizoval kontakt medzi zamestnancami. „Práca v minimálnych stavoch bol logický krok za účelom minimalizácie pravdepodobnosti šírenia nákazy, a tak to aj ľudia brali,“ približuje manažér P3 Krakovanie, Reforming a Aromáty Matúš Horváth. V čase mimoriadnej situácie bolo pozastavené zaškoľovanie nových kompetencií, investičné projekty. Údržba sa zredukovala na nevyhnutné opravy, plánované generálne revízie sa odsunuli na neskôr.

Podľa riaditeľa Výroby Petra Šrámeka kľúčová pre zvládnutie situácie bola denná komunikácia naprieč organizáciou a disciplína v plnení definovaných úloh. „V neposlednom rade to bol tiež profesionálny prístup našich ľudí,“ zdôraznil. Kým na začiatku šla rafinéria na plný výkon, postupne, ako sa utlmila aktivita ľudí a obmedzila ekonomika, dopyt klesal a rafinéria musela upraviť svoj výkon. No nie zastať, pretože od dostupnosti našich palív boli a sú závislé aj záchranné a bezpečnostné zložky štátu.

Údržba
V SMaO zostala do práce dochádzať asi štvrtina zamestnancov, konkrétne 107 ľudí z celkového počtu 448 zamestnancov. Ostatní pracovali z domu, resp. boli na prekážke na strane zamestnávateľa. Údržba fungovala v tzv. reaktívnom móde – to znamená, že sa k zákazkám pristúpilo hneď po ich zadaní. Avšak niektoré plánované práce bolo potrebné urobiť alebo dokončiť. Jednou z takých bolo napríklad čistenie reaktora na PP3. „Náš tím tu zabezpečuje zaslepovacie a odstrojovacie práce, podieľame sa na vysokotlakovom čistení, montáži a demontáži izolácie a lešení a pomáhame aj so žeriavnickými prácami,“ priblížil v druhej polovici marca vedúci údržby strojných zariadení Gabriel Lenický. Po kríze nastala podľa riaditeľa SMaO Ondreja Zákutného čas kriticky a otvorene preskúmať všetky činnosti, prehodnotiť, čo prinášajú a či výsledok stojí za vynaložené náklady. Je dôležité sa zamerať na zefektívnenie procesov, produktivitu práce či využite pracovnej doby, a tiež urobiť revíziu výkonov našich dodávateľov s cieľom komplexného posúdenia, čo od nich prebrať, resp. čo im ponechať.

Kontrola kvality
Aj vo VÚRUP-e sa znížili počty zamestnancov na pracovisku a pracovný režim tak, aby sa minimalizovalo stretávanie ľudí. „K tomuto nám pomohol aj prístup rafinérie, keď sa znížil počet kontrolovaných vzoriek. Tieto zmeny sa dotkli laboratórií a prevádzky HOPV, kolegovia z procesnej bezpečnosti, environmentu a geológovia pracujú z domu,“ uviedol v tom čase riaditeľ VÚRUP-u Milan Fillo. Počet testovaných vzoriek z celého výrobného reťazca bol pritom nastavený tak, aby sa zachovala nevyhnutná úroveň kontroly kvality a nemalo to vplyv na kvalitu produktov, ktoré opúšťajú brány podniku.

Tepláreň a distribúcia elektriny
Z pôvodných 170 zamestnancov Energetiky polovica zabezpečovala prevádzku zariadení priamo v podniku – na prevádzkach ostali najmä operátori, vedúci zmien, majstri a v nevyhnutnej miere technickí a manažérski pracovníci, druhá polovica pracovala z domu. Okrem výroby, nákupu a dodávok energií pre bratislavskú rafinériu útvar zabezpečuje aj dodávku energií pre domácnosti. „Všetky tieto činnosti museli byť zabezpečené aj počas mimoriadnej situácie, keďže naše podnikanie úzko súvisí so zabezpečením základných potrieb štátu,“ hovorí riaditeľ útvaru Energie a výroba tepla Pavol Pekár. Oceňuje vysoké pracovné nasadenie všetkých kolegov, „ktorí aj v tejto neľahkej situácii preukázali, že sú „praví slovnaftári“ a na osude spoločnosti im záleží“.

Logistika a Slovnaft TRANS
Na logistických prevádzkach zostalo v práci tiež len nevyhnutné minimum ľudí, ktoré dokáže plnohodnotne zabezpečiť všetky procesy. V niektorých prípadoch sa mierne upravilo zloženie tímov na prevádzke. „Niektoré pozície, napríklad technikov, rotujeme. Jeden týždeň je na prevádzke strojný inžinier, na druhý zasa elektro inžinier. Vedia sa stopercentne zastúpiť, základnú diagnostiku ovládajú obaja, takisto proces zadania zákaziek je rovnaký. S údržbou tak môžu komunikovať bez problémov,“ opísal fungovanie riaditeľ Logistiky a Downstreamu Branislav Vinter. S odstupom času hovorí, že kľúčové pre zvládnutie mimoriadnej situácie bolo rozhodné vedenie tímov, načúvanie potrebám ľudí a zbieranie podnetov priamo na prevádzkach a sústredenie úsilia na riešenie aktuálnych tém bez dlhých diskusií.

Cisterny Slovnaft TRANS-u boli ešte v prvých dňoch mimoriadnej situácie na cestách v plnom počte. Obmedzili sa len nočné rozvozy. Na začiatku dokonca dispečeri zaznamenali zvýšený záujem o naše palivá, aby si zákazníci urobili dostatočné zásoby. Neskôr dopyt po palivách poklesol, a tak sa obmedzili aj ich dodávky, ale práca bola z pohľadu operatívy o to náročnejšia. „Všetkým zamestnancom Logistiky a Slovnaft TRANS-u patrí veľké poďakovanie za obetavosť, spolupatričnosť a zodpovedný prístup k práci a ochrane svojho zdravia,“ dopĺňa B. Vinter.

Predaj motorových palív sa počas krízy prepadol, no predaj polymérov výrazne vzrástol. Skupina MOL v máji predala 113 kt polymérov, čo je najvyšší objem za posledných 11 rokov a druhý najvyšší v histórii.

Predaj
Sociálny a fyzický dištanc poznamenal aj predajcov. Na dva a pol mesiaca žiadne osobné stretnutie so zákazníkmi, maximálne telefonáty a online komunikácia. „Naši obchodní partneri zažívajú rovnaký stav a vzájomne sme si nápomocní. Práve v takýchto ťažkých časoch vieme oceniť, my aj naši zákazníci, silu partnerstva. Kľúčová je otvorená komunikácia a empatia na oboch stranách. Tu zohrávajú obrovskú úlohu ľudia na obchode, ich dlhoročné vzťahy a kontakty so zákazníkmi, za čo všetkým do jedného ďakujem,“ uviedol riaditeľ útvaru Downstream Predaj Ľuboš Dinka. Predajcovia k svojim zákazníkov opäť vyrazili 1. júna.

Tím predajcov. Ešte spoločná foto po vynútenej prestávke a môže sa vyraziť za zákazníkmi. V hornom rade zľava Vladimír Zuščák, Barbora Prochádzková, Róbert Pyšniak a manažér Martin Rudinský, zľava dole Tomáš Danek, Milan Krupa a Ján Bucko.

Zdieľať článok

© 2022 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.