Ako sme fungovali: SD & HSE, hasiči a Ochrana a obrana

 Ako sme fungovali: SD & HSE, hasiči a Ochrana a obrana

Kým v „mierových“ časoch sa na bezpečnostné nariadenia a ochranné opatrenia často pozeráme cez prsty, v časoch krízy sa k nim akosi podvedome upíname. Útvar SD & HSE, ale aj Obrana a ochrana zmenili svoju bežnú rutinu ešte pred samotným vypuknutím koronakrízy.

Práve zamestnanci SD&HSE pracovali na pandemických plánoch, definovali požiadavky na zvýšenú hygienu či špecifikovali jednotlivé procesy. Kým po vyhlásení krízového režimu prevažná väčšina zamestnancov funkčných útvarov zostala pracovať z domu, na SD&HSE časť zamestnancov denne chodila do práce a starala sa o bezpečnosť a ochranu ľudí v minimálnych stavoch. Bolo potrebné vypracovať usmernenia v rámci používania osobných ochranných pomôcok (OOP) doma i v práci, ako nosenie rúšok či používanie dezinfekcie. Nákupu predchádzal výber, testovanie a hodnotenie vhodných typov ochranných prostriedkov účinných proti COVID-19. Spolu s útvarom Obrana a ochrana sa zabezpečilo meranie teploty všetkým, ktorí vstupovali do výrobnej zóny Slovnaftu. Závodný hasičský útvar mal zas na starosti dezinfekciu priestorov a zabezpečenie pracovníkov v prípade podozrenia na nákazu.

Ochranné pomôcky
Hoci bol na trhu absolútny nedostatok ochranných prostriedkov, už tri dni po vyhlásení mimoriadnej situácie zamestnanci HSE rozdistribuovali 10 000 rúšok a respirátorov. Postupne sa situácia stabilizovala a na každej výrobnej jednotke či prevádzke mali v zásobe aj respirátory s vyššou ochranou pre prípad výskytu nákazy. Postupne sa nakúpili a rozdistribuovali aj dezinfekčné prostriedky a zariadenia – ozónové generátory, Haloffogery, a tiež plazmové čističe vzduchu v úzkej spolupráci s Nákupom a Správou majetku a prevádzkou objektov a hasičmi.

Testovanie na COVID-19
Ešte pred Veľkou nocou sa začalo plošné testovanie zamestnancov na COVID-19. Každý, kto sa pohyboval vo výrobnej zóne, absolvoval PCR testy v približne 8-dňových intervaloch. Postupne sa k našim zamestnancov pridali aj dodávatelia pracujúci v areáli Slovnaftu, area manažéri, ktorí boli v pravidelnom kontakte s partnermi a obsluhou čerpacích staníc, a zamestnanci terminálov. Okrem PCR testov sa robili aj sérologické testy na potvrdenie protilátok v krvi. Na konci júna testy zachytili jeden pozitívny prípad. Išlo o zamestnanca, ktorý pracoval mimo areálu Slovnaftu, pričom nevykazoval žiadne príznaky ochorenia.

Do konca júna sa urobilo viac 11 000 PCR testov.

Školenia a cvičenia
Každá prevádzka mala vypracované postupy pre prípad výskytu podozrenia na nákazu. Podobne pred Veľkou nocou sa začali aj školenia k týmto postupom, spojené aj s praktickým precvičením situácie. Školením prešiel každý jeden zamestnanec všetkých majstrovských celkov. Príprava hasičských jednotiek pre zásah v prípade ochorenia znamenala precvičenie 19 možných scenárov. Zabezpečili sa prostriedky potrebné pre prípad zásahu a v spolupráci s Prevádzkou nehnuteľností sa zriadili karanténne miestnosti. Školením, ako postupovať pri podozrení na nákazu, prešli aj všetci zamestnanci čerpacích staníc. Keď testy potvrdili prítomnosť nákazy u jedného zamestnanca, všetko prebehlo hladko. Pracovisko bolo zabezpečené a vydezinfikované a otestovaných bolo 17 kolegov, ktorí s ním prišli do kontaktu. Všetci mali výsledky negatívne.

Uvoľňovanie
Počas mimoriadnej situácie SD&HSE vydalo 36 usmernení a postupov pre vstup a prácu v areáli Slovnaftu. Pri postupnom otváraní a návrate zamestnancov do práce ich upravuje priebežne podľa vývoja situácie. Pri návrate na pracoviská útvar zabezpečil distribúciu rúšok a dezinfekcií pre všetkých zamestnancov

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.