Biela krásavica

Biela krásavica

Na bloku 28 vyrástla nová ropná nádrž. S objemom 90 tisíc kubických metrov je najväčšou v Skupine MOL. Jej výstavba si vyžiadala 23,5 milióna eur.

Prechod na spracovanie alternatívnej ropy a z toho vyplývajúca potreba zvýšenia skladovacej kapacity najdôležitejšej suroviny Slovnaftu boli hlavným dôvodom, prečo sa rozhodlo o výstavbe štvrtej ropnej nádrže v bratislavskej rafinérii. S plánovaním sa začalo ešte v roku 2011. Prípravu zastrešil projektový manažér Martin Čeppan. Prvé stavebné povolenie bolo vydané o dva roky neskôr. Samotná výstavba sa začala v roku 2017. V prvej fáze bolo potrebné pripraviť plochu, kde bude nová ropná nádrž stáť, teda demolovať staré základy a inžinierske siete a zhutniť podložie. „Použilo sa na to 650 pilót a pripravil sa základ s priemerom 95 metrov,“ približuje implementačný manažér projektu Peter Hromuľák z útvaru Riadenie projektov Rafinéria. „Následne sa zrealizovala výstavba samotnej nádrže vrátane miešadiel, dvojitého vákuového dna a záchytnej jímky, dvojpalubová plávajúca strecha vrátane čerpadiel na odčerpávanie dažďovej vody, vstupné a výstupné potrubia ropy a oceľové konštrukcie, chemická kanalizácia a prívod požiarnej vody pre hasiace a chladiace zariadenia, nový riadiaci systém, EPS,“ dodáva. Nová ropná nádrž bude uvedená do prevádzky po kolaudačnom rozhodnutí, ktoré je naplánované na marec tohto roka. K výstavbe novej ropnej nádrže boli pridružené ďalšie tri podprojekty za dodatočných 11 miliónov eur. Išlo o zväčšenie objemu prečerpávacej stanice znečistených odpadových vôd v hodnote 1,4 mil. eur. Prečerpávacia stanica bola daná do užívania v novembri minulého roka. Ďalších 2,5 milióna eur si vyžiadala rekonštrukcia stabilných hasiacich zariadení (SHZ) na existujúcich ropných nádržiach. Dve sú už v prevádzke, na tretej sa ešte pracuje. Najväčším podprojektom za 7,1 milióna eur bola výstavba novej čerpacej stanice ropy, ktorá je pred dokončením. „Chcem sa poďakovať každému členovi tímu zo strany Slovnaftu a dodávateľa za aktívny prístup a nasadenie počas dvojročnej výstavby, výsledkom čoho je, že projekt končíme o 16 mesiacov skôr ako bol plán,“ dodáva na záver P. Hromuľák.

Na fotografii časť projektového tímu. Zľava Róbert Sármány, hlavný majster, P1 RHC a Destilácia, vedúci výstavby Peter Hromuľák, Lukáš Jankovič, Rastislav Kutný, Martin Čeppan, projektový manažér zodpovedný za prípravnú fázu a IPP, a Jozef Žužov. Na fotografii chýbajú Zuzana Benžová, manažérka P1 RHC a Destilácia, Gabriela Chudejová, Jana Jobeková, Jana Somogyiová, Jaroslav Brotan, Tomáš Doboš, Ladislav Lukáč, Ľubomír Kačmár, Alexander Pallóš, Ivan Kachnič, Branislav Bubanec, Ladislav Dovrtil a Miroslav Fabián (traja ostatní externá firma TUV Nord).

Zdieľať článok

© 2022 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.