Dva roky v dozornej rade

 Dva roky v dozornej rade

Pred viac ako dvomi rokmi sme si zvolili dvoch nových členov do kontrolného orgánu spoločnosti, dozornej rady (DR). Rada kontroluje, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. DR má spolu päť členov.

MARTINA DARNADIOVÁ

Zmenil sa vám pohľad na Slovnaft, ako ste sa stali členkou DR?
Samozrejme. Práca v DR totiž prináša nový pohľad na fungovanie firmy. Jeden som mala – pohľad zamestnanca. Pripojil sa k nemu aj pohľad z druhého brehu, vedenia. Moje pôsobenie v DR je určite o prepájaní týchto brehov. Majú totiž niečo spoločné – zamestnancov Slovnaftu, kvôli ktorým som do DR kandidovala.

Ako hodnotíte svoje pôsobenie v dozornej rade?
Nabrala som nové poznatky a skúsenosti. Snažím sa byť čo najviac informovaná a hľadať riešenia. Zdrojom informácií sú pre mňa kolegovia. Im vďačím za to, že v DR môžem byť. Dali mi svoj hlas pri voľbe a robím všetko pre to, aby som ich nesklamala. Jednoducho povedané, v DR hájim záujmy a potreby kolegov.

Čo vám osobne dalo pôsobenie v dozornej rade?
Práca v DR pre mňa znamená novú skúsenosť, ale aj výzvu a zodpovednosť. Nadobudla som väčší prehľad o dianí vo firme, o jej smerovaní.

Čo sú z vášho pohľadu najvýznamnejšie udalosti, zmeny za ostatné dva roky?
V uplynulých rokoch sa kládol dôraz na transformáciu a modernizáciu spoločnosti. Vedela by som o tom napísať sloh, ale postačí, ak spomeniem to najvýznamnejšie – uplatnenie práva výkupu zostávajúcich 1,44 % akcií Slovnaftu vo voľnom obehu spoločnosťou MOL. Spoločnosť MOL sa tak stala jediným vlastníkom Slovnaftu.

Aký očakávate rok?
Rok 2020 bude určite plný výziev. Dopad na našu spoločnosť nemá len to, čo sa deje v našej kuchyni, ale aj vo vonkajšom prostredí. To ovplyvňuje prosperitu firmy a jej výsledky. Čím sú lepšie, tým sa máme lepšie aj my, zamestnanci. Preto nám všetkým, kolegovia, želám, aby bol Slovnaft tento rok jednotkou.

MATÚŠ HORVÁTH

Zmenil sa vám pohľad na Slovnaft, ako ste sa stali členom DR?
Popravde, ani nie. Už pred vstupom do DR som vedel, že Slovnaft je firma zameraná na maximalizáciu zisku s kontinuálnou snahou o zvyšovanie bezpečnosti, efektivity riadených procesov a produktivity. Toto potvrdzuje aj štandardná agenda zasadnutia DR, pozostávajúca z troch základných častí: Správy HSE, Správy o činnosti Interného auditu a Správy finančného riaditeľa.

Ako hodnotíte svoje pôsobenie v dozornej rade?
Do DR som vstupoval s ambíciou podporiť riešenie problémov, ktoré som cítil ako problematické, resp. v tom čase ako neriešené či opomínané. Napríklad úsady v potrubnom systéme Slovnaftu, ktoré nám vo výrobe spôsobujú citeľné ťažkosti. Na zmapovanie tejto problematiky, teda analýzu príčiny ich výskytu a prípravu návrhov na ich elimináciu bola zriadená skupina vedená Miroslavom Noskovičom. Skupina predložila finálnu správu v júli 2018. Týmto sa chcem poďakovať celému tímu za profesionálnu prácu. Aktuálne sa nachádzame vo fáze plánovania a realizácie nápravných opatrení. Ďalšou oblasťou boli chýbajúce IT nástroje poskytujúce zmenovým pracovníkom online informácie o výkonnosti nimi riadených výrobných jednotiek. IT nástroje už sú dostupné a údaje z nich vyhodnocované a pravidelne komunikované na tzv. zmenových rozboroch. Nateraz necítim výrazný posun, no sú tu pozitívne signály, v oblastiach, ako elektronizácia pracovných povolení, odbúranie mesačných výkazov v papierovej forme a pod. Pociťoval som tiež potrebu vrátiť Slovnaftu titul najprestížnejšieho zamestnávateľa v regióne. Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na tri roky, implementácia programu Kariérneho rebríka, získanie ocenení Najzamestnávateľ roka 2018 a 2019 ma napĺňajú optimizmom, že aj v tejto oblasti sme na správnej ceste.

Čo vám osobne dalo pôsobenie v dozornej rade?
Rozhodne trochu iný pohľad na fungovanie našej spoločnosti.

DAJTE SI KÁVIČKU
Viac o pôsobení v dozornej rade sa môžete dozvedieť priamo od Martiny a Matúša. Pozývajú vás na kávu vo Fresh Corner-i na hlavnej vrátnici.
24. februára 5:00 – 6:00/11:00 – 12:00

SLOVNAFT UŽ NIE JE NA BURZE
Spoločnosť MOL Nyrt. uzavrela proces výkupu akcií SLOVNAFT, a.s., a následne požiadala Bratislavskú burzu cenných papierov o skončenie obchodovania so všetkými emisiami jej akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie. V dôsledku toho sa po ukončení tzv. delistingu s posledným obchodným dňom 23. 12. 2019, stala spoločnosť SLOVNAFT, a.s., súkromnou akciovou spoločnosťou.

© 2021 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.