Efektívna prestávka

 Efektívna prestávka

Každý proces, aby bol úspešný, si vyžaduje aj istú prestávku a rekapituláciu doteraz zvládnutých čiastkových úloh. Napríklad taká polčasová prestávka vo futbale. Tréner so svojím tímom diskutuje o tom, či prvá časť bola v súlade so stanovenou stratégiou a cieľmi, či je potrebné zmeniť alebo vylepšiť niečo na taktike. U nás na to slúžia aktuálne prebiehajúce medziročné hodnotenia.

Čo je cieľom
My sme hráči a naši manažéri sú našimi trénermi. Pozrime sa spoločne na to, čo sa nám za uplynulý polrok podarilo v rámci stanovených cieľov, kde máme príležitosť zlepšiť sa, a čo je potrebné na našich cieľoch aktualizovať. Buďme aktívni, za svoje individuálne a rozvojové ciele prevezmime zodpovednosť a otvorene pomenujme, čo potrebujeme k tomu, aby sme ich dosiahli. Iba tak sa bude tímu dariť vyhrávať.

Ako na to
Medziročné hodnotenie by mal byť otvorený rozhovor s vítanou spätnou väzbou na oboch stranách. Preto podporme túto formu, aby sme si obľúbili pracovné hodnotenia a aj spätnú väzbu. Využívajme ju však nielen počas medziročného a koncoročného hodnotenia, ale vnesme ju do nášho každodenného pracovného života.

Ako si spätnú väzbu osvojiť
Spätná väzba nie je nástrojom, ktorý môžeme využiť iba počas hodnotenia, ale aj pri každom stretnutí či prostredníctvom SuccessFactors. Neváhajte využiť ponuku interných školení spätnej väzby, aktuálne sme pripravili aj pokračovanie v podobe praktického workshopu.

Zdieľať článok

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.