Historická modernizácia

 Historická modernizácia

Železnica v Slovnafte má za sebou najrozsiahlejšiu modernizáciu vo svojej histórii. Išlo o rekonštrukciu, ktorá vlečku Slovnaftu zaradila do vyššej záťažovej kategórie. V praxi to znamená, že železničné cisterny môžeme plniť väčším objemom produktov.

O 12,5 percenta vzrástol objem, ktorým môžeme plniť železničné cisterny (ŽC). Kým vlečka Slovnaftu bola postavená tak, že sme cisterny mohli plniť v objeme 80 ton na jednu ŽC (tzv. C3 záťaž), dnes je to 90 ton (tzv. D4 záťaž). Toto zvýšenie je výsledkom rozsiahlej modernizácie slovnaftárskej železničnej vlečky. Rozsiahly projekt sa spustil v roku 2012 štúdiou uskutočniteľnosti, ktorej cieľom bolo zhodnotenie stavu vytipovaného úseku železničnej vlečky a dotknutých zariadení po prechode na vyššiu záťaž. Pokračovaním štúdie bol výber projektanta pre vypracovanie projektovej dokumentácie finálneho rozsahu modernizácie. V priebehu roka 2017 projektový tím v tendri vybral zhotoviteľa, ktorý vo februári 2018 odštartoval realizáciu, a v júli 2019 bol vyexpedovaný prvý vlak zo Slovnaftu na Terminál Kapušany pod D4 záťažou. Realizácia projektu s rozpočtom 10 miliónov eur zahŕňala rekonštrukciu železničného zvršku a spodku, sanáciu železničných mostov, železničných priecestí, podzemnej chráničky, úpravy trakčného vedenia, zabezpečovacieho zariadenia a oplotení. Zvýšenie plnenia železničných cisterien si zároveň vyžiadalo aj modernizáciu flotily ŽC. V porovnaní množstva naloženého materiálu do železničných cisterien na začiatku celého projektu v roku 2012 a po ukončení projektu v roku 2019 je vidieť rozdiel v množstve naloženého materiálu. Pri benzíne je to plus približne tri tony na jednu ŽC, pri nafte plus cca osem ton na jednu ŽC. Pri benzíne nárast nie je až tak markantný ako pri nafte, čo je spôsobené jeho nižšou hustotou. V rámci modernizácie flotily ŽC, ktorá prebieha od roku 2012, sa plánuje doplniť flotila o cisterny s objemom 99 m3. Následne budeme vedieť v týchto veľkokapacitných cisternách prepravovať o 10 ton viac ako to bolo pred rokmi.

Zdieľať článok

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.