Manažment kategórií

 Manažment  kategórií

Alebo spolupráca Nákupu s Biznisom.

Znalosť trhu je rovnako dôležitá pre úspešný a výhodný nákup ako znalosť vlastných potrieb. Donedávna si v Slovnafte každý nákupca pred výberovým konaním urobil vlastný prieskum trhu a analýzu dodávateľov. Chýbala však dôkladná znalosť interných potrieb a rôznych spôsobov riešení v rámci Skupiny MOL, priebežné sledovanie vývoja trhu a inovácií. „Rozhodli sme sa zmeniť náš prístup a vytvorili sme tím category managerov, od ktorých sa očakáva vysoké nasadenie, dôkladná znalosť a vlastnícky prístup k zvereným kategóriám, otvorenosť voči novým nápadom a riešeniam a dôslednosť pri implementácií schválenej stratégie,“ hovorí Katarína Kalocsányiová, Senior Category Manager pre Logistiku. Čo sú kategórie? Sú to jednotlivé nakupované komodity a služby, ktoré spájajú podobné technické požiadavky, účel, trh a/alebo dodávatelia. Napríklad upratovacie služby, ťahače, izolácie, palety… Úlohou manažérov kategórií je viesť pracovné skupiny, ktoré v spolupráci s biznisom vytvárajú stratégie kategórií, a následne dohliadnuť na ich implementáciu. Podporujú „sourcing“ pri kľúčových tendroch a zúčastňujú sa tiež na rokovaniach s TOP dodávateľmi. Manažér kategórie má komplexný prehľad o potrebách biznisu a možnostiach trhu. Ich pôsobenie je globálne, zodpovedajú za svoju kategóriu v rámci celej Skupiny MOL. Zavedenie tohto prístupu vedie k znižovaniu nákladov a zvyšovaniu kvality. „Prvé pozitívne skúsenosti máme zo stratégie na lešenia, vďaka ktorej sa podarilo ušetriť náklady, či stratégie na ťahače, na základe ktorej budú môcť naši šoféri vyskúšať rôzne značky ťahačov a ich hodnotenie z testovania bude zohľadnené pri konečnom výbere,“ dopĺňa K. Kalocsányiová. Viac o manažmente kategórií si prečítajte na intranete.

Zdieľať článok

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.