MPRO – Nákup

MPRO – Nákup

Útvar Nákup odštartoval v roku 2019 rozsiahlu zmenu. Separácia rolí, divizionálne členenie a väčšia integrácia s biznisom sú jej hlavnými cieľmi. Transformácia sa aktuálne nachádza za jednou tretinou, no už dnes sa útvar sústredí na svojich hlavných klientov v rámci divízií a má zladené ciele s biznisom. Pokračovanie zmien smeruje k ešte vyššej integrácii.

Tatiana Regec Tetliaková
manažérka kategórie (Category Manager)
PLAN-TO-STRATEGY

Po návrate z materskej dovolenky som nastúpila na nový útvar MRO Services v roli manažérky kategórií (Category Manager). Mojou úlohou je mať prehľad o svojom segmente za celú Skupinu MOL, rovnako o trhu a plánovať s biznisom stratégiu na obdobie troch až piatich rokov. Snažím sa prepojiť znalosti kolegov a implementovať tie najlepšie skúsenosti do všetkých krajín.

Miroslava Darášová
nákupkyňa, Nepriamy nákup (Indirect Procurement)
SOURCE-TO-CONTACT
Spolupracujeme, ak potrebujete urobiť výberové konanie, prípadne dotiahnuť zmluvný vzťah. V mojej náplni práce sú prieskumy trhu, výberové konania, vyjednávanie zmluvných podmienok s dodávateľmi, uzatváranie nákupných zmlúv a ich dodatkov. Zúčastňujem sa na spoločných projektoch so žiadateľmi, aby sme zlepšovali podmienky a spoluprácu s dodávateľmi.

Peter Šmidovič
vedúci útvaru, Nákup SCM
DEMAND-TO-DELIVERY
Nákup SCM (Riadenie dodávateľského reťazca), je útvar Nákupu zodpovedný za to, aby požadovaný tovar či služba bola konečnému internému žiadateľovi dodaná správne a včas. Útvar Nákup SCM zastrešuje tri základné piliere: MRP riadenie, operatívny nákup a skladové hospodárstvo s logistikou. Okrem spomenutých nosných činností má útvar v gescii slovnaftársky SRM katalóg. U nás sa všetko začína vašou platnou žiadankou.

Lucia Gálová
špecialistka, podporné činnosti, PMT (Process, Methods and Tools)
SUPPORT

Možno sme sa už stretli na školení pre žiadateľov. Mojou náplňou je totiž aj zabezpečovanie školení pre nákupné systémy SRM, SAP, Ebidding a Bonita. Zároveň poskytovanie operatívnej pomoci pri riešení problémov z oblasti nákupných systémov a participácia na skupinových projektoch.

Roly, v ktorých funguje Nákup po novom, tvoria celok, tzv. tripple donut – trojitú šišku. Jedna časť bez druhej nemôže existovať. Ak tento nákupný stroj funguje správne, umožní dosiahnuť oveľa väčšiu efektivitu a sústredenie sa na dosiahnutie cieľov, či už operatívnych, taktických alebo strategických. Konkrétne informácie, na koho sa obrátiť v rámci nákupného procesu jednotlivých komodít, nájdete na intranete v časti Nákup.

Zdieľať článok

© 2022 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.