NAVIGATOR

 NAVIGATOR

Oplatí sa chodiť s džbánom po vodu pokiaľ sa nerozbije? Alebo chodiť okolo nezaisteného otvoru, pokiaľ tam niekto nespadne? Ako sa budem cítiť, keď tam spadne kolega a ja som predtým nič neurobil – miesto som neohradil ani neohlásil nebezpečnú podmienku, netýkalo sa ma to. Vnímať veci okolo seba, rozmýšľať a konať, to je základná myšlienka programu NAVIGATOR, ktorý štartuje vo Výrobe.

Cieľom programu je spôsobiť zmenu v správaní sa a prístupe k bezpečnosti svojej, kolegovej, svojho tímu i celého podniku. A nie je to len niečo, čo odo mňa niekto vyžaduje. Je to niečo, čo viem urobiť ja sám. Ide o zmenu postoja, preto lídrami tejto zmeny nie sú len manažéri, ale všetci zamestnanci Výroby. Autor knihy Good to great – Od dobrého k skvelému, so svojím tímom skúmal, ako a prečo sa niektoré spoločnosti začali meniť a nakoniec sa aj zmenili z dobrých na skvelé. Odpoveď bola jednoznačná – bolo to v ľuďoch a ich leadershipe. Preto sme lídrami a „navigátormi“ všetci. Program sa u manažérov začí na, no pokračuje ďalej – ku každému zamestnancovi vrátane odborných pracovníkov a operátorov. „Operátor či odborný pracovník je takisto ako manažér súčasťou reťaze, ktorá je taká silná ako jej najslabšie oko. Ich úloha v organizácii je rovnako dôležitá ako úloha manažéra. Program s nimi bude pracovať veľmi intenzívne. Všetci naši zamestnanci musia byť naši partneri v navodzovaní zmeny,“ približuje Róbert Šumichrast, vedúci Prevádzkovania výroby. Už tento mesiac bude štartovací workshop s vedením Výroby, ktoré sa stane spolutvorcom programu. Od prvého momentu bude program pracovať s konkrétnymi situáciami, výzvami a problémami v oblasti bezpečnosti a leadershipu, a to na každom pracovnom mieste. Následne bude pokračovať workshopmi pre nižších manažérov vrátane vedúcich zmien a postupne sa rozšíri na všetkých zamestnancov. Každý zamestnanec Výroby bude mať priestor pre vlastný aktívny prístup – cez akčný plán, resp. „mini-projekt“ bude môcť zmeniť prostredie okolo seba v oblasti bezpečnosti, ale aj v iných dôležitých oblastiach. „Jedným 1,5 dňovým workshopom sa to nekončí. Skupina či jednotlivci budú pokračovať ďalej. Ak každý urobí len jednu malú zmenu, spolu to bude viac ako 1000 malých zmien. A veríme, že takto to bude jedna veľká zmena,“ hovorí Eva Hudecová, manažérka Riadenia bezpečnosti procesov výroby. Program je rozvrhnutý až do roku 2022. Bude sa realizovať v spolupráci so spoločnosťou Training Factory, ktorá so Slovnaftom spolupracuje napríklad pri programe SMART. Ich „spolu facilitátormi“ budú vybraní kolegovia zo Slovnaftu.

PREČO PROGRAM NAVIGATOR?

Róbert Šumichrast
vedúci Prevádzkovania výroby

„Na jednej porade som sa pýtal svojich vedúcich prevádzok, ako vnímajú súčasnú úroveň bezpečnosti na svojich pracoviskách. Ich odpovede by sa dali zhrnúť: „Za posledné roky vidieť viditeľný a pozitívny progres, avšak v tejto chvíli vnímame stagnáciu, a chceme sa posúvať ďalej.“ Tento program má v sebe obrovský potenciál. Na základe mnohých malých zmien urobiť jednu veľkú kulturálnu zmenu a zmeniť nastavenie zamestnancov od operátorov až po manažérov v tom, že bezpečnosť nie je len o dodržiavaní pravidiel, ale o chránení seba a svojich kolegov a predchádzaní vzniku akejkoľvek nežiaducej udalosti. Osobne som presvedčený, že veľké veci môžu fungovať iba vtedy, ak sú tie malé samozrejmosťou. Dodržiavanie pravidiel, ktoré sme si veľakrát sami vytvorili, systém v práci a poriadok na pracovisku vytvárajú podmienky, aby sme sa mohli venovať veľkým veciam. Jeden múdry človek mi pri rozhovore o rôznych obmedzeniach, s ktorými sa stretávam, povedal, že jedna vec sa nezakazuje nikdy – vyžadovať kvalitu. Pre mňa to okrem iného znamená, že ak si uvedomujem riziká a som naučený chrániť sám seba, nemôžem byť ľahostajný ani k iným a rovnaké správanie vyžadujem od kolegov, dodávateľov, návštev, proste od všetkých, s ktorými spolupracujem alebo sa stretávam na pracovisku.“

Eva Hudecová
manažérka Riadenia bezpečnosti procesov
„Koncept programu Navigator vznikal veľmi dlho, predchádzalo mu nespočetné množstvo stretnutí s kolegami z HSE, Výroby a najmä z Rozvoja ĽZ, ktorí sú spolutvorcami programu. V Slovnafte robím už dlho, ale priamo vo Výrobe je to práve jeden rok. Je tu množstvo náročných výziev, ale aj množstvo skvelých a múdrych ľudí. Vždy sa veľmi teším na stretnutia s nimi a podnetné diskusie. Procesy PSM (Process Safety Management, pozn. red.) sa nastavujú oveľa lepšie a jednoduchšie, ak pri ich tvorbe zohľadníte reálne skúsenosti kolegov. Aj preto je program Navigator o ľuďoch, o ich skúsenostiach a ich aktivite, oni tvoria PSM.“

Peter Šrámek
riaditeľ Výroby

„Musí to byť hnutie, jeden človek to nezmení. Niekde som počul, ako sa jednoducho dozvieš, akú máš kultúru doma, v rodine. Zoberieš manželku do divadla, deti necháš doma samé a zapneš skrytú kameru. Nechcem, aby veci fungovali, keď je tam nejaký dozor alebo máme prísť na kontrolu. Naše prostredie je náročné na bezpečnosť a tých „kontrolných“ očí musí byť oveľa viac. Máme ich všetci. Mám osobnú skúsenosť s požiarmi a úrazmi a viem, že ten „diabol“ je často skrytý v nepatrnom detaile. Keď som na rôznych fórach u nás vo Výrobe, často počúvam sťažnosti, čo kto neurobil alebo nezabezpečil. Môžeme si myslieť, že sa to zmení samé a môžeme čakať, že to niekto urobí. Alebo začneme malými zmenami sami a ostatní sa pridajú. Vo výrobe budeme mať veľa nových zamestnancov, čo vnímam ako určité riziko, keďže skúsenosti sa z učebníc naučiť nedajú. Kým sa nám nedostane bezpečnosť a ohľaduplnosť pod kožu. Program Navigator je pre mňa priestorom na vzájomné pochopenie sa, učenie sa. Vidíme sa na workshopoch.“

Zdieľať článok

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.