Pre Downstream

 Pre Downstream

Z doby palív do doby petrochemickej. No nielen zmena v biznis orientácii nám dokáže zabezpečiť budúcnosť. Je to aj zvyšovanie efektivity. A práve tomu má pomôcť Program FOR DS.

Program FOR DS prichádza so zámerom zefektívniť náš biznis a pripraviť mu podmienky pre naše budúce potreby. Hovoríme napríklad o fixných prevádzkových nákladoch (fixed- OPEX). „Potrebujeme sa zamerať na efektivitu a byť schopní kontrolovať fixné prevádzkové náklady,“ hovorí riaditeľ útvaru Downstream Branislav Vinter. „Naším cieľom je zjednodušiť si našu prácu, zautomatizovať procesy, či znížiť spotrebu vstupov.“ S transformáciou celého rafinérskeho odvetvia prichádzajú aj zmeny v nazeraní na náš biznis. Kľúčové je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť tohto odvetvia a tomu prispôsobiť aj chod a zameranie našej spoločnosti. Do roku 2022 má Skupina MOL v pláne dosiahnuť úsporu fixných prevádzkových nákladov až 70 miliónov dolárov. Prostriedkom pre dosiahnutie tohto cieľa by mala byť aj relokácia zdrojov z neperspektívnych aktivít na nové, ktoré sú potrebné pre transformáciu Downstream-u. Najväčšou výzvou pre Downstream Slovnaftu bude dodržať tieto tri ciele: aby program nezhoršil zákaznícku skúsenosť, mal minimálny dopad na našich ľudí a reálne zvýšil ziskovosť. „Podarí sa nám to dosiahnuť otvorenou komunikáciou a spoluprácou so všetkými zúčastnenými stranami,“ dodáva B. Vinter.

OČAMI BRANISLAVA VINTERA, RIADITEĽA DOWNSTREAM-U

Aké najväčšie výzvy čakajú Downstream?
Keďže globálne energetické prostredie prechádza obdobím rýchlej transformácie, prehodnocuje sa dlhodobá konkurencieschopnosť európskeho downstream odvetvia. Naším cieľom na Downstream-e je efektívne sa transformovať z doby palív do doby petrochemickej. Je to spôsob, ako si zabezpečiť svoju budúcnosť.

Aké aspekty sú z vášho pohľadu kľúčové pre úspešnú implementáciu programu?
Veľmi dôležitá bude komunikácia medzi skupinovým a lokálnym vedením jednotlivých biznis útvarov a zapojenie širších tímov, s ktorými budeme v Slovnafte opatrenia navrhovať a realizovať. Takisto pravidelná otvorená komunikácia smerom k zamestnancom. Plánujeme ju na štvrťročnej báze.

Ako by z vášho pohľadu vedeli zamestnanci prispieť k plynulému a efektívnemu implementovaniu tohto programu?
Každý zamestnanec môže prispieť k naplneniu cieľov programu nápadmi, ako robiť veci efektívnejšie – napríklad zjednodušiť si našu prácu, zautomatizovať procesy či znížiť spotrebu vstupov. Uvítame každý dobrý nápad, ako robiť veci lepšie. Program robíme pre samých seba, pre Downstream.

Zdieľať článok

© 2020 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk
SLOVNAFT, a.s.