SD&HSE SMAO

 SD&HSE SMAO

Hlavná agenda:

Ako vyplýva už z názvu nášho útvaru – Trvalo udržateľný rozvoj, zdravie a bezpečnosť a životné prostredie, zabezpečujeme požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci (BOZP), ochranu životného prostredia (OŽP) a ochranu pred požiarmi (OPP). Našou prioritou je zabezpečiť súlad s legislatívou vo všetkých oblastiach, no v nemalej miere sa snažíme splniť aj požiadavky našich zamestnancov a Slovnaftu. Okrem toho úzko spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí si však nie vždy správne vysvetlia požiadavky Slovnaftu vychádzajúce z interných predpisov. Snažíme sa ich teda pretavovať do praxe. Teraz, v čase generálnych revízií, máme toho ešte o niečo viac. V našej maximálnej snahe je prekontrolovať každého pracovníka dodávateľa predtým, ako vstúpi do výrobnej zóny. Kontrolujeme osvedčenia odbornej a zdravotnej spôsobilosti a ďalšie potrebné dokumenty na výkon konkrétnej činnosti. Tento rok je pre nás obzvlášť veľkou výzvou, pretože je v areáli približne 2000 externistov. Zvyšok nášho pracovného času potom trávime na prevádzkach, kde kontrolujeme a dohliadame na bezpečnosť pri práci všetkých našich dodávateľov a našich zamestnancov.

Čo skvelé sa nám podarilo v poslednom čase:

Minulý rok sme spustili motivačnú kampaň na skoronehody, kde sa naši zamestnanci zapájali nahlasovaním skoronehôd. Každý mesiac boli losovaní dvaja z nich, ktorí získali palivovú kartu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme ľudí motivovať k zvýšenému vnímaniu bezpečnosti. Tento rok nám ešte pokračuje projekt Hand safety, v ktorom sme sa zamerali na ochranu rúk. Štatisticky vzniká totiž najviac drobných aj evidovaných úrazov práve na rukách, či už sú to menšie poranenia odreniny alebo vážnejšie porezania. Sme aj súčasťou všetkých väčších projektov organizovaných Slovnaftom. Spoločnosť zastupujeme v každom projekte týkajúcom sa HSE.

S akým útvarom najčastejšie spolupracujeme:

Spolupracujeme so všetkými útvarmi našej spoločnosti a veľmi úzko aj s kolegami z HSE Slovnaftu. Vždy sa snažíme vyhovieť všetkým požiadavkám k všeobecnej spokojnosti.

V čom vynikáme:

Riziko vidíme aj tam, kde by ho iný nehľadal.

Čo by mali iní o nás ešte vedieť:

Aj keď sme malý kolektív, vždy sa môžeme jeden na druhého spoľahnúť.

Vzťahy na pracovisku:

Nadštandardné.

Najobľúbenejší kolega:

Jednoznačne šéfová.

Stretávanie sa mimo práce:

Áno, snažíme sa stretnúť aj mimo práce, väčšinou je to spojené so športovou aktivitou a dobrou večerou.

© 2021 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.