Vlastná značka kvality

 Vlastná značka kvality

Prehľad v organizačnej štruktúre, plánovanie areporting počtu zamestnancov za Skupinu Slovnaft. V tom je expertom HR špecialista Milan Marčok. Vedeli ste, že začínal v Slovnafte pred viac ako 40 rokmi ako operátor na AD5?

Čo je náplňou vašej práce?
Moju prácu môžem rozdeliť do dvoch oblastí: organizačný manažment v SAP-e a HR kontroling. Organizačný manažment zahŕňa prípravu a realizáciu organizačných zmien, správu číselníkov organizačných útvarov, nastavovanie organizačnej štruktúry v SAP-e vrátane pracovných miest a business štruktúry. HR kontroling spočíva v príprave plánu počtu zamestnancov a reportingu počtu zamestnancov.

Čím je vaša práca podľa vás výnimočná?
Vnímam ju skôr ako dôležitú než ako výnimočnú, a to najmä z pohľadu využiteľnosti v následných procesoch. Z organizačnej štruktúry a nastavenia vzťahov medzi pracovnými miestami v HR module SAP-u sa prenášajú informácie do iných modulov SAP-u, zamestnaneckého portálu, spracovania miezd, prechodového a stravovacieho systému, adresára v Outlook-u či rôznych workflow. Dôležitosť plánovania počtu zamestnancov v spojení s personálnymi nákladmi asi netreba osobitne zdôrazňovať. Samozrejme, že za plánovaním je aj práca HR partnerov, manažérov a IT podpory. Môj príspevok je najmä v koordinácii, poradenstve, kontrole a testovaní vylepšení plánovacieho nástroja.

Ako dlho pracujete v Slovnafte?
Takmer 42 rokov. Po vyučení v SOUCH Slovnaft som nastúpil na prevádzku AD5 a popri tom som si robil maturitu. Po krátkej prestávke som sa v r. 1980 vrátil do Slovnaftu a som tu doteraz. Mal som tri dôvody – oženil som sa, prijali ma na vysokú a Slovnaft ma chcel. Pracoval som na AD5 ako vnútorný operátor, následne v nábehovom tíme MCHBČOV a po vysokej škole na novovytvorenom Odbore kontroly, ktorý mal v pôsobnosti 18 výrobných podnikov a šesť výskumných ústavov. Začiatkom 90. rokov prišla ponuka pracovať na Organizačnom útvare, v roku 2005 na Pláne a kontrolingu. Pred šiestimi rokmi prešli všetky HR kontrolingy v Skupine MOL z Financií na Ľudské zdroje. Tu, na HR, sa moja „slovnaftárska cesta“ aj končí.

Čomu vás naučila vaša práca?
Pôsobenie na rôznych útvaroch mi poskytlo široký rozhľad a pochopenie mnohých súvislostí. Práca na prevádzkach bola hmatateľná, čo prinášalo aj priamosť medziľudských vzťahov. Práca na kontrole si vyžadovala veľa učenia sa v rôznych oblastiach. Turbulentné obdobie na Organizačnom útvare mi poskytlo nielen vedomosti pri príprave organizačných zmien a tvorby organizačných riadiacich predpisov. Pripravovala sa kupónová privatizácia, privatizačný projekt Slovnaftu, prechod Slovnaftu na akciovú spoločnosť. Bol som zodpovedný aj za získanie živnostenských oprávnení pre Slovnaft a deväť novovznikajúcich dcérskych spoločností. Príprava valných zhromaždení a vstup strategického partnera, Skupiny MOL, bola tiež úplne nová skúsenosť. HR kontroling mi ponúkol nové znalosti v postupne sa meniacich systémoch Elanor, Oracle, SAP. Mal som veľké šťastie aj na kolegov, od ktorých som sa mohol učiť nielen po odbornej stránke, ale aj osobnostnej.

Čo je podľa vás pri vašej práci najdôležitejšie?
Vykonávať ju profesionálne a niesť za ňu zodpovednosť. Mať svoju vlastnú značku kvality. Pochopiť požiadavky, analyzovať problémy, nájsť riešenia, spolupracovať v kolektíve, zdieľať vedomosti, neustále sa učiť v meniacich sa podmienkach. Hovorí sa – jeden motivovaný človek dokáže postaviť kostol, ale desať nemotivovaných nepostaví nič.

Aké plány máte na čas, keď už nebudete chodiť do práce?
Konečne budem môcť viac času venovať svojej najbližšej rodine – manželke, dcéram a dvom skvelým vnúčatám. Dúfam, že sa mi podarí splniť aj cestovateľské plány. Keď k tomu prirátam starostlivosť o dom so záhradou po rodičoch, o psíka a niekoľko záľub – rybárčenie, turistika, knihy, tak čas na leňošenie nezostane.

tn

© 2021 SLOVNAFT, a.s.
powered by dotcom.sk

PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Dočasné cookies
 • Súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

SLOVNAFT, a.s.